FinTech Centre正式開幕

日期
日期
2021年1月20日 (三)
時間
時間
下午 02:00
語言
語言
廣東話

HKSTP FinTech Centre於九龍塘創新中心隆重登場,將成為支援金融科技、數碼電子商貿,以及培育初創之基地。

開幕活動包括FinTech Centre網上tour,嘉賓分享如何積極參與在Fin+Tech生態圈,而跨界別合作又怎樣促使金融科技邁向新里程而作好準備。

按此參閱詳情。

日期
日期
2021年1月20日 (三)
時間
時間
下午 02:00
語言
語言
廣東話